Volitve 2023

GASILSKA ZVEZA MARIBOR

Koroška cesta 12 a

2000 MARIBOR

 

LISTA KANDIDATOV ZA FUNKCIONARJA IN ORGANE GZ MARIBOR

Zapisnik 4. sestanka kandidacijske komisije, z dne 27. 2. 2023 ob 10. uri v prostorih PGD Miklavž na Dravskem polju.

PRISOTNI: Marjetka Fras (OGP Hoče-Slivnica, Štefan Lasbaher (OGP Miklavž na D/p), Miran Predikaka (OGP Rače-Fram), Jože Žohar (JGS Maribor)

Odsoten-opravičeno: Mihael Drozg (OGP Duplek)

Kandidacijska komisija je po pozivu kandidatom, o manjkajočih potrdilih (obrazcev), le te prejela ter ugotovila, da so vse prispele kandidature s tem popolne in izpolnjujejo uvrstitev na listo kandidatov za funkcionarja in organe GZ Maribor.

 

K A N D I D A T I

Za predsednika GZ Maribor kandidira: Darko Hergamas PGD MB-Pobrežje (JGS Maribor)

Za poveljnika GZ Maribor kandidira: Dušan Mikl PGD Dogoše (JGS Maribor)

Za člane upravnega odbora GZ Maribor kandidirajo:
– Marjan Dobaja PGD Miklavž na D/p (OGP Miklavž na D/p)
– Marko Sovdat PGD Rače (OGP Rače-Fram)
– Anton Blažič PGD Brezje (JGS Maribor)
– Slavko Kramberger PGD Zrkovci (JGS Maribor)
– Boštjan Irgolič PGD Maribor Mesto (IGS Maribor)
– David Kumer PGD Dvorjane (OGP Duplek)
– Marko Smogavec PGD Hotinja vas (OGP Hoče-Slivnica)
– Aleš Ciringer Javni zavod Gasilska brigada Maribor
– Polonca Javornik PGD Pekre (JGS Maribor)

Za člane poveljstva GZ Maribor kandidirajo:
– Bojan Turčin PGD Dvorjane (OGP Duplek)
– Lovro Metikoš (PIGD HENKEL-Slovenija)
– Aleš Ciringer PGD Razvanje (JGS Maribor)
– Matjaž Šipek PGD Malečnik (JGS Maribor)
– Anton Klemenčič PGD MB-Studenci (JGS Maribor)
– Tomo Glavica PGD Miklavž na D/p (OGP Miklavž na D/p)
– Denis Vihar PGD Rače (OGP Rače-Fram)
– Gregor Mandl PGD Razvanje (JGS Maribor)
– Rene Hajnžič PGD Kamnica (JGS Maribor)
– Samo Robič PGD Pekre (JGS Maribor)
– Mihael Drozg PGD Dvorjane (OGP Duplek)
– Silvo Mikl PGD Dogoše (JGS Maribor)
– Boštjan Frangež PGD Bohova (OGP Hoče-Slivnica)
– Mitja Kelbič PGD Malečnik (JGS Maribor)
– Tadej Pišek PGD Razvanje (JGS Maribor)

Za člane nadzornega odbora GZ Maribor kandidirajo:
– Stanko Krajnc PGD Korena (OGP Duplek)
– Boris Cokoja PGD Malečnik (JGS Maribor)
– Stanko Drevenšek PGD Maribor-mesto (JGS Maribor)
– Miran Mlakar PGD Miklavž na D/p (OGP Miklavž na D/p)
– Vitomir Kotnik PGD Fram (OGP Rače-Fram)
– Jure Šac PGD Hoče (OGP Hoče-Slivnica)

Za člane komisij pri upravnem odboru GZ Maribor:
– Peter Šipek PGD Malečnik (JGS Maribor) – veterani
– Boštjan Lemež PGD Zrkovci (JGS Maribor) – mladina
– Denis Praprotnik Obrovnik PGD Radvanje (JGS Maribor) – mladina
– Nataša Krajnc PGD Korena (OGP Duplek) – članice

Pri kandidaturi za člana poveljstva GZ Maribor, je kandidiral Boštjan Soršak član PGD Rače (OGP Rače-Fram). Boštjan Soršak je kasneje s pisno izjavo odstopil od kandidature. Nadomestil ga je Denis Vihar član PGD Rače (OGP Rače-Fram) s popolno vlogo za kandidaturo.

Predsednik kandidacijske komisije:
Jože Žohar

 

 

Skip to content