Strupeni plini

Čas trgatve, vretje mošta , žganjekuha …..

Vsekakor je treba najprej razlikovat vrste plinov in poznati njihove lastnosti. Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega dioksida, (CO2) ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato je takrat zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh lahko zelo nevarno! Nevarnost zadušitve in smrti je velika.

Ob normalnih pogojih je ogljikov dioksid – CO2 plin brez barve in brez vonja. Je rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. Pri vdihavanju plina ne čutimo, zato nas lahko prehiti nezavest, preden spoznamo nevarnost. Je gostejši od zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju.
Povišano koncentracijo ogljikovega dioksida lahko preverimo s preprostim testom. V prostor namestimo gorečo svečo. Če ta hitro ugasne, takoj zapustimo prostor in ga dobro prezračimo (najmanj 10 minut, odvisno od velikosti prostora), tako da naredimo prepih.

 

Kako bomo ukrepali gasilci ko smo poklicani v zgoraj omenjenem primeru?

Poskušamo se čimprej odzvati in prispeti na kraj dogodka. Sekunde in minute odločajo. Za razliko od klasične požarne intervencije lahko v primeru, da je prišlo do nesreče zaradi vretja mošta, izvozimo že ko imamo na razpolago vsaj eno napadalno skupino. Pogoj je seveda, da je le ta usposobljena za delo z izolirnimi dihalnimi aparati. Ko prispemo na kraj dogodka vodja hitro zbere podatke o ponesrečenih oziroma ogroženih ljudeh. (število , lokacijo itd..) Napadalca se opremita z IDA in poskušata čim prej najti ponesrečenca in ga odnesti na svež zrak. Pokličemo reševalce in nudimo prvo pomoč. Pri opremljanju ne izgubljamo časa z zaščitno opremo, ki bi jo sicer uporabili pri požaru. (rokavice, podkapa)

Imejmo pripravljeno rezervno napadalno skupino v slučaju neuspeha prve skupine ali drugih nenadnih dogodkov.

Popolnoma nekaj drugega pa je kadar za termično obdelavo koristimo razna goriva kot so: Plin butan-propan ali trda goriva. Zaradi različnih vzrokov lahko pride do slabega – nepopolnega izgorevanja in posledično do nastajanja nevarnega, strupenega in gorljivega ogljikovega monoksida. Nevarnost zastrupitve in smrti je velika.

Ogljikov monoksid – CO nastaja pri nepopolnem gorenju organskih snovi, tj. snovi, ki vsebujejo ogljik. To so fosilna goriva, kot bencin, zemeljski plin, kurilno olje, propan, premog, drva itd. Ob nezadostni količini kisika nastaja v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in ogrevanje prostorov. Je izjemno strupen plin, ki je še posebej nevaren zato, ker ga človek s svojimi čutili ne zazna niti pri zelo visokih koncentracijah. Je brez vonja, barve in okusa. Že zelo majhna količina ogljikovega oksida v zraku (0,4 vol %) je lahko smrtno nevarna. V blažjih oblikah zastrupitve se oseba le slabše počuti, ima glavobol, toži zaradi utrujenosti in nemoči. V hujših primerih pa se pojavljajo bruhanje, motnje vida, slabša koncentracija, težave s spominom, motnje zavesti (do kome) in srčnega ritma ter težave z dihanjem. Svetujem, da prostore, v katerih uporabljate grelna telesa, še posebej pozorno zračite, tako da večkrat na dan naredite prepih, predvsem pa tega opravila nikoli ne izvajajte sami.

 

Kako bomo ukrepali gasilci ko smo poklicani v zgoraj omenjenem primeru?

Hitro se odzovemo in izvozimo na kraj dogodka s posadko in vozilom (najmanj GVC16/25) Pri reševanju ponesrečenih odločajo sekunde, zato ukrepajmo hitro in v popolni zaščiti dihal. (IDA) Ponesrečence, ki so vdihavali ogljikov monoksid takoj iznesemo na svež zrak. Nudimo prvo pomoč. Pokličimo reševalce že ob izvozu iz garaže, če tega še ni storil Center. Prezračimo prostore in ugotovimo od kod uhaja monoksid. Sodelujmo s policijo, ki raziskuje vzroke nesreče, tako da pazimo, da ne uničimo stvari in sledi, ki bi lahko pripomogle k razkritju vzroka. Po potrebi pokličimo še distributerja plina.
Imejmo pripravljeno rezervno napadalno skupino v slučaju neuspeha prve skupine ali drugih nenadnih dogodkov.

Pripravil Oskar Neuvirt
Maribor, oktober 2008

TEČAJNIKI TEČAJA ZA VODJO ENOT NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU NA IGU
 
Skip to content