Odlikovanja in priznanja

Nikoli ne bo mogoče natančno razbrati koliko prostega časa in truda je zahtevalo reševanje na požariščih, ob poplavah, potresih in številnih drugih nesrečah ter pomoči občanom v raznih oblikah. Zbiranje sredstev za gradnjo in popravila gasilskih domov, nabavo orodja in opreme, prostovoljno delo pri gradnji in popravilu gasilskih domov, orodišč, vzdrževanje orodja in opreme, pogosto v oblikah popolnih mehaničnih ali kleparskih generalk, prirejanje družbenih športnih in kulturnih prireditev, organiziranje proslav in praznovanj, vodenje organizacije pa vaje in tekmovanja – vse to je zahtevalo veliko časa,požrtvovalnosti, pripravljenosti in strokovnosti pa tudi ljubezni do organizacije – vse seveda po načelu prostovoljnosti. Edino plačilo so nam bila priznanja družbe. Številna društva in posamezniki so bili zato deležni največji državnih odlikovanj, odlikovanj Gasilske zveze Slovenije in Jugoslavije, priznanj, diplom in raznih drugih pohval. K njim gre dodati še mnoga občinska in krajevna priznanja v obliki listin, plaket, značk in drugih uveljavljenih oblik družbenih priznanj. Žal prostor v tej knjigi ne dopušča, da bi imenovali številne posameznike in gasilska društva, nosilce in dobitnike neštetih odlikovanj in priznanj.Kot višja oblika organiziranosti gasilcev mesta Maribora je bila Gasilska zveza mesta Maribora deležna številnih priznanj, od katerih so tri najpomembnejša:

  • PRIZNANJE OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODAz dne 27. 4. 1970 od Občinske konference SZDL Maribor
  • ZLATA ZNAČKA CIVILNE ZAŠČITEz dne 20. 6. 1981 od Občinskega štaba CZ MariborinLISTINA MESTA MARIBORAz dne 29. 4. 1985 od Skupščine mesta Maribora

Prav slednje priznanje pomeni izjemno družbeno priznanje vsem gasilcev v okviru mesta in občin Maribora, saj je bila sprejeta od neposrednega okolja, v katerem delujemo in ga skupaj ustvarjamo.

Tudi v samostojni državi Sloveniji je Gasilska zveza Maribor prejela številna priznanja. Naj omenimo samo:

Plaketa Civilne zaščite, ki jo je prejela Gasilska zveza Maribor, 1995

Plaketa Civilne zaščite, ki jo je prejela Gasilska zveza Maribor, 1995

 

  • SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE V LETU 1991- ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE V LETU 1992 in- PLAKETO CIVILNE ZAŠČITE V LETU 1995

Predsedstvo GZ MariborPredsedstvo GZ Maribor

Skip to content