Kongresi Gasilske zveze Slovenije

I. KONGES, KI JE BIL TUDI USTANOVNI KONGRES GZS, JE BIL V LJUBLJANI 2.10. 1949

Na kongresu so sodelovali Milan Klemenčič in Štefan Lukas, ki sta bila izvoljena za namestnika člana upravnega odbora GZS ter Adolf Jagrovič, ki je sodeloval kot član v delovnem predsedstvu kongresa.

 

II. KONGRES JE BIL V LJUBLJANI 31.3.1951

V plenum GZS so bili izvoljeni iz Okrajne GZ Maribor-mesto:
– Milan Klemenčič
– Adolf Jagrovič
– Karel Samastur in
– Franc Robinšek

Iz Okrajne GZ Maribor-okolica:
– Anton Pšeničnik
– Štefan Lukas
– Alojz Grajf
– Anton Golob

V upravni odbor GZS sta bila izvoljena Milan Klemenčič za podpredsednika in Štefan Lukas za člana. V nadzorni odbor GZS je bil izvoljen Adolf Jagrovič.
Kot delegati za ustanovno skupščino Gasilske zveze FLRJ (Federativne ljudske republike Jugoslavije) so bili iz mariborskega območja izvoljeni:

– Milan Klemenčič
– Štefan Lukas
– Adolf Jagrovič

 

III. KONGRES JE BIL 24. IN 25. APRILA 1954 NA BLEDU

V upravni odbor GZS sta bila izvoljena Milan Klemenčič za podpredsednika in Karel Samastur za člana, za namestnika člana pa Štefan Lukas. V nadzorni odbor je bil izvoljen Anton Pšeničnik.

 

IV. KONGRES JE BIL 17. IN 18. APRILA 1958 V LJUBLJANI

Iz Okrajne GZ Maribor so bili za člane plenuma GZS izvoljeni:
– Milan Klemenčič
– Kociper Peter
– Matevž Krajnik
– Franc Robinšek
– Tone Benedičič
– Rihard Kotnik

V izvršni odbor GZS, ki ga je plenum izvolil takoj po končanem kongresu, so bili izvoljeni:
– Milan Klemenčič za podpredsednika
– Tone Benedičič za člana
– Lipe Izlakar za člana
– Julka Križaj za člana

 

V. KONGRES JE BIL 16. in 17. NOVEMBRA 1963 V LJUBLJANI

V plenum GZS so bili iz mariborskega območja izvoljeni:
– Tone Benedičič
– Janko Čakš
– Mirko Grbec
– Milan Klemenčič
– Edvard Kolman
– Franjo Ljubič
– Bine Ravnikar

V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Janko Čakš in Tone Benedičič. V nadzorni odbor je bil izvoljen Anton Pšeničnik.

 

VI. KONGRES JE BIL 10. IN 11. MAJA  1968 V KRANJU

V predsedstvo GZS so bili izvoljeni:
– Ivan Kek
– Ivan Ferš
– Edvard Kolman
– Ivan Alenc
– Mirko Grbec

V izvršni odbor GZS sta bila izvoljena Ivan Kek in Edvard Kolman, v nadzorni odbor pa Tone Benedičič.

 

VII. KONGRES JE BIL 10. in 11. JUNIJA 1971 V MURSKI SOBOTI

V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ivan Ferš za podpredsednika, za člana pa ing. Bojan Kovačič.
V izvršni odbor GZS so bili izvoljeni Ivan Ferš za podpredsednika, za člana pa Ivan Kek in ing. Bojan Kovačič. V nadzorni odbor je bil izvoljen Tone Benedičič.

Delegati na kongresu so bili:
– Ivan Kek
– Ivan Ferš
– Tone Benedičič
– Ferdo Golob
– Danilo Verdel
– Rihard Kotnik
– Alfred Korošec
– Hubert Ketiš
– Mirko Grbec
– Franc Petek st.

 

VIII. KONGRES JE BIL 5. IN 6. JUNIJA 1976 V NOVI GORICI

V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ivan Kek za podpredsednika in Ivan Ferš za člana.
V izvršni odbor je bil izvoljen Ivan Kek, v nadzorni odbor pa Tone Benedičič.
V poveljstvo GZS pa je bil imenovan Jože Fras, poveljnik mariborske regije.

Delegati na kongresu iz Maribora so bili:
– Hubert Ketiš
– Franjo Duh
– Maks Lešnik
– Rihard Kotnik
– Ivan Ferš
– Ivan Kek
– Ferdo Golob
– Tone Benedičič
– Marija Zajc
– Mira Neuberg

 

IX. KONGRES JE BIL 7. IN 8. JUNIJA  1980 V BREŽICAH

V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ferdo Golob in Ernest Robnik.
V poveljstvo GZS pa je bil imenovan Jože Fras, poveljnik mariborske regije.

Delegati na kongresu so bili:
– Bojan Kovačič ing.
– Anton Benedičič
– Ivan Kek
– Maks Lešnik
– Hilda Žaucer
– Jože Fras
– Ferdo Golob
– Boris Kraner
– Maks Polanec ml.
– Viljem Podrekar
– Ivan Ferš

 

X. JUBILEJNI KONGRES SLOVENSKIH GASILCEV OD 22. do 24.JUNIJA 1984 V MARIBORU

To je bila največja manifestacija gasilstva v Mariboru po vojni. Kongres je potekal v prostorih kinodvorane Union in Zavarovalne skupnosti Triglav (kongresne komisije). Kongresa so se ob številnih delegatih – bilo jih je okoli 250 – udeležili še najvidnejši družbenopolitični delavci mesta Maribora in Socialistične republike Slovenije, delegacije bratskih republik, Gasilske zveze Jugoslavije, predstavniki gasilskih organizacij Deželne gasilske zveze Koroške, Štajerske in Gradiščanske, delegacije Madžarske, delegacije Marburga na Lahni (ZRN), delegacije FF Unna (ZRN), Gasilske zveze Kölna (ZRN) ter Deželne gasilske zveze Norderhein Westfalen (ZRN).

Častni pokrovitelj kongresa je bila mestna konferenca SZDL Maribor na čelu s predsednikom Ivanom Gorjupom, ki je zelo uspešno vodil tudi glavni odbor za pripravo kongresa.

V dneh kongresa je bil Maribor nadvse slavnostno okrašen. Vsi udeleženci kongresa so bili prisrčno sprejeti. Posebno pozornost so si zaslužile obkongresne prireditve, od katerih je bila najveličastnejša velika gasilska parada, v kateri je sodelovalo 8.200 pionirjev, pionirk, mladine, članic in članov, gasilskih enot CZ in JLA s preko 900 gasilskih praporjev in 44 najsodobnejših gasilskih vozil. Žal je bila parada v hladnem in deževnem vremenu.

Nepozabne prireditve so bile še:

  • sprejem gostov pri predsedniku skupščine mesta Maribora Slavku Soršaku v salonu Rotovž,
  • tovariško srečanje delegatov in gostov z mariborskimi gasilci v Gasilskih društvih Maribor- Pobrežje,  Razvanje, Smolnik in Hotinja vas,
  • razstava gasilske opreme in vozil na Mariborskem sejmu,
  • velika gasilska vaja v Ulici talcev, Sodni in Vošnjakovi ulici ter zaključna prireditev na stadionu  Ljudskem vrtu.

Na prireditvi, ki je pomenila čudovit zaključek kongresa, je imel slavnostni govor predsednik Republiške konference SZDL Franc Šetinc. V kulturnem programu in na nastopu v gasilskih vajah je nastopilo prek 580 pionirjev in mladincev. Atraktivno vajo s stikalnimi lestvami so izvedli gasilci primorskih občinskih gasilskih zvez.

Mariborski gasilci so za odlično pripravljen kongres in obkongresne prireditve prejeli številna priznanja in čestitke. Na kongresu pa je od mariborskih gasilcev sprejel največje slovensko gasilsko priznanje nagrado in kipec Matevža Haceta dolgoletni član in prizadeven gasilski funkcionar Ivan Kek.

V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ferdo Golob in Ernest Robnik.
V poveljstvo GZS pa je predsedstvo GZS imenovalo Maksa Lešnika kot podpoveljnika GZS in Jožeta Frasa kot poveljnika mariborske regije.

Delegati iz mariborskega območja so bili:
– iz Občinske gasilske zveze Maribor-Pesnica Valentin Pohorec in Franjo Duh
– iz Občinske gasilske zveze Ruše Oto Peruš in Hubert Ketiš
– iz Občinske gasilske zveze Maribor-Tezno Majda Pezdirc, Stane Matjašič, Anton Ekart
– iz Občinske gasilske zveze Maribor-Tabor Ludvik Bukovec
– iz Občinske gasilske zveze Maribor-Rotovž Milan Eržen
– iz Občinske gasilske zveze Maribor-Pobrežje Ivan Kek, Milka Kolarič, Franc Fras
– iz Gasilske zveze mesta Maribor Ferdo Golob, Bojan Kovačič, Jože Fras, Maks Lešnik

 

XI. KONGRES JE BIL 17. IN 18. JUNIJA  1988 V CELJU

Anton Ekart
Anton Ekart

V predsedstvo GZS je bil izvoljen Anton Ekart, za predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen Ferdo Golob.
V poveljstvo GZS pa je predsedstvo GZS imenovalo Maksa Lešnika kot podpoveljnika GZS in Jožeta Frasa kot poveljnika mariborske regije.

Delegati na kongresu iz mariborskega območja:
– Občinska gasilska zveza Maribor-Tabor Vili Podrekar
– Občinska gasilska zveza Maribor-Pobrežje Janko Drozg, Milka Kolarič, Franc Fras
– Občinska gasilska zveza Maribor-Pesnica Alojz Vidovič
– Občinska gasilska zveza Maribor-Ruše Oto Peruš
– Občinska gasilska zveza Maribor-Rotovž Milan Eržen
– Občinska gasilska zveza Maribor-Tezno Stane Matjašič, Anton Španinger, Anton Ekart
– Mestna gasilska zveza Maribor Maks Lešnik, Ferdo Golob, ing. Bojan Kovačič, Jože Fras, Miran Predikaka
– Zavod za gasilsko in reševalno službo Maribor Janez Marčinko, Ernest Šilec, Marijan Zaviršek.

 

XII. KONGRES JE BIL 26. IN 27. JUNIJA 1993 V SLOVENJ GRADCU

Marijan Zaviršek
Marijan Zaviršek

V plenum GZS so bili izvoljeni iz mariborskega območja Stane Matjašič za OGZ Maribor, Valentin Pohorec za OGZ Pesnica in Šefan Čepe za OGZ Ruše. Iz poklicne gasilske enote je bil v plenum izvoljen Jože Žohar.
V predsedstvo GZS je bil iz mariborskega območja izvoljen Marijan Zaviršek in Anton Ekart za poklicno gasilsko enoto.
V poveljstvo GZS je bil za podpoveljnika in pomočnika za tekmovalno področje izvoljen Maks Lešnik, za poveljnika mariborske regije pa Miran Predikaka.

Delegati na kongresu iz mariborskega območja:
– OGZ Maribor Anton Ekart, Ferdo Golob, Jože Fras, Stane Matjašič, Rudi Kranjc, Miran Predikaka, Maks Lešnik
– OGZ Ruše Oto Peruš
– OGZ Pesnica Valentin Pohorec

Na kongresu je sprejel najvišje gasilsko priznanje, nagrado Matevža Haceta, Jože Fras za izjemne dosežke na področju požarnega varstva in gasilstva ne samo v Mariboru, ampak tudi na Štajerskem in na celotnem slovenskem prostoru.

 

XIII. KONGRES JE BIL 30. IN 31. MAJA V SEŽANI

Jože Fras
Jože Fras

V predsedstvo GZS je bil iz mariborske regije izvoljen Marijan Zaviršek, v nadzorni odbor GZS pa Milan Eržen – oba iz Gasilske zveze Maribor.

V poveljstvo GZS pa je predsedstvo GZS imenovalo Maksa Lešnika kot podpoveljnika GZS in Mirana Predikaka kot poveljnika mariborske regije.

Predsedstvo GZS je v komisije pri GZS iz mariborske regije imenovalo naslednje: v svet članic pri GZS Simono Zajc, v komisijo za priznanja in odlikovanja pri GZS Franca Frasa in v komisijo za zgodovino požarnega varstva in kulturne dejavnosti pri GZS Ludvika Bukovca.

Delegati na kongresu iz mariborske regije:
– Gasilske zveza Maribor Frido Krneža, Simona Zajc, Janko Drozg, Franc Petek ml., Branko Mlaker, Jože Žohar in Franc Fras
Na kongresu so iz mariborske regije sodelovali še Marijan Zaviršek, Anton Ekart, Maks Lešnik in Miran Predikaka kot člani predsedstva in poveljstva GZS.

Na kongresu je prejel najvišje gasilsko odlikovanje in priznanje nagrado Matevža Haceta Ivan Ferš za svojo dolgoletno zvestobo gasilski organizaciji in za uspešno opravljanje odgovornih nalog v Občinski gasilski zvezi Maribor kot tudi v Gasilski zvezi Slovenije. Nagrado sestavljajo kipec gasilca, listina in značka.

Ivan Ferš
Ivan Ferš

PREJEMNIKI NAGRADE MATEVŽA HACETA IZ MARIBORSKEGA OBMOČJA:

1. ANTON PŠENIČNIK, leta 1979
2. IVAN KEK, leta 1984 (na X. kongresu v Mariboru)
3. FERDO GOLOB, leta 1987
4. JOŽE FRAS, leta 1993 (na XII. kongresu v Slovenj Gradcu)
5. TONE BENEDIČIČ, leta 1995 (posmrtno)
6. IVAN FERŠ, leta 1998 (na XIII. kongresu v Sežani)

Nagrade Matevža Haceta so bile prvič podeljene na VIII. kongresu GZS v Novi Gorici leta 1976.

Skip to content