Vaje GB Maribor – JGS Maribor, GPO v GZ Maribor

V letu 2024 smo začeli z izvajanjem skupnih vaj JGS Maribor, GPO ki sestavljajo GZ Maribor in GB Maribor na sedežu enote. Namen skupnih vaj je spoznavanje  dela, taktike in načina posredovanja na skupnih intervencijah ter krepitev medsebojnih prijateljskih odnosov. Usposabljanje je potekalo v več terminih razdeljeno po sektorjih JGS Maribor in GPO. Vaje so bile razdeljene v tri sklope, katere so vodili inštruktorji GB Maribor in so sestavljale naslednje tematike:

  • Varno delo z ALK, uporaba OVO, tehnične karakteristike, gibanje, gašenje in reševanje preko avtomehanične lestve…
  • Prenosne lestve, varno delo, uporaba OVO, postavitev, karakteristike prenosnih lestev, varno gibanje, priprava cevovoda, gašenje iz lestve, napadi v višja nadstropja, reševanje…
  • Gašenje požarov v kletnih prostorih, uporaba OVO, specifike tovrstnih posredovanj, reševanje oseb, prezračevanje…

Poudarek na vseh delovnih točkah je bila komunikacija, uporaba osebne varovalne opreme in priprava delovišča za učinkovitejše posredovanje pri požarnih intervencijah.

Pripravljenost in aktivno sodelovanje vseh prisotnih izkazuje zanimanje za kvalitetno delo ter uspešna skupna posredovanja. Analiza opravljenih vaj je pokazala dober odnos med poklicnimi gasilci GB Maribor in prostovoljnimi gasilskimi društvi, kar tvori skupen trden temelj požarne varnosti v Mariboru in širše.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«

Tadej Pišek, GB Maribor

Skip to content