ČESTITKE POVELJNIKU PGD RAZVANJE TADEJU PIŠKU IN PGD RAZVANJE ZA PREJETA ODLIKOVANJA CZ

Bronasti znak Civilne zaščite za leto 2024 je na predlog Gasilske zveze Maribor prejel tov. Tadej Pišek. Tadej Pišek je prostovoljni gasilec od leta 1993 ( 31 let) v PGD Razvanje. Po činu je Višji gasilski častnik 1. stopnje. Tadej je vzor mladim gasilcem na več področjih. Svoje znanje prenaša na mlajše rodove kot predavatelj in inštruktor GZ Maribor tečajnikom v GZ Maribor, kot v Mariborski regiji. Tadej kot poklicni gasilec in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Razvanje od leta 2013 je vzor gasilcem v GZ Maribor in regiji tako z znanjem kot z izkušnjami.

Tadej se je posebej izkazal v letu 2023 ob poplavah na Koroškem. Sodeloval je v več akcijah pomoči iz naše GZ. Je član in predsednik ocenjevalnih komisij na izpitih na tečajih, ki se organizirajo na nivoju GZ in MB regije.

Opravil je tečaj oz. specialnost za nosilca Izolirnega dihalnega aparata, tečaj za vodjo intervencij, tečaj za vodjo čolna, tečaj za inštruktorja, tečaj za tehničnega reševalca, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za bolničarja, tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi, usposabljanje za delo s helikopterjem, tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B, tečaj za tehničnega reševalca pri naravnih nesrečah, tečaj za informatika, tečaj za strojnika, tečaj za mentorja mladine,  tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul  A in tečaj za uporabnika radijskih postaj. Tadej je pomočnik poveljnika in član poveljstva GZ Maribor od leta 2018 (6 let). S svojim delom je večkrat dokazal svojo sposobnost pri vodenju intervencij. Je zelo cenjen sotovariš med člani PGD Razvanje kot tudi med člani v Gasilski zvezi Maribor in Mariborski regiji.

Srebrno plaketo Civilne zaščite za leto 2024 je na predlog Gasilske zveze Maribor prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje.

————

PGD RAZVANJE 1904 – 2024   – 120 let

Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje praznuje v letu 2024, 120 let delovanja.

Ustanovljeno je bilo 18. septembra 1904 leta.

PGD Razvanje je po kategorizaciji GZS društvo druge kategorije v sklopu Javne gasilske službe Maribor in članica Gasilske zveze Maribor.

Društvo ima 78 članov od tega 21 pionirjev, 9 mladincev, 30 operativnih članov, 6 članov gasilske organizacije in 12 veteranov.

Društvo je prejemnik mnogih priznanj in odlikovanj. Med drugim plakete CZ, Bronasti znak CZ in Bronaste plakete GZS.

————

Podelitev je bila opravljena v Pesnici ob dnevu CZ v četrtek 7. 3. 2024. Podelitev sta opravila Generalni direktor URSZR g. Leon Behin in vodja izpostave URSZR Maribor in poveljnica CZ za Vzhodnoštajersko  ga. Ivana Grilanc.

Iskreno čestitamo obema prejemnikoma za prejetje srebrne plakete in bronastega znaka Civilne zaščite.

Skip to content