Strojniški tečaj

V sklopu tečaja za gasilskega strojnika je tudi vaja »delo z večjim številom črpalk«, pri kateri tečajniki osvojijo znanje pravilne postavitve črpalke glede na teren in po zmogljivosti črpalke same, vedno damo najmočnejšo črpalko pri vodnem viru za sesanje in najmanjšo damo na konec verige. Pripraviti črpalko za delo v verigi in priprava logistične opreme katera spada zraven, osvojijo znanje priprava za obvoda v primeru okvare črpalke ter prepoznati napake na cevovodih preko naprav vgrajenih na črpalki, oziroma glede na delovanje črpalke. Znajo pravilno regulirati in uravnavati tlake pri medsebojno odvisnih črpalk.

Vajo smo izvedli na lokaciji Vrhov dol 20 v Limbušu točneje na kmetijo zgornji Marin, vodo smo črpali iz potoka Blažovnica. Za samo postavitev in število črpalk smo povzeli podatke po prejšnjem strojniškem tečaju iz leta 2019, skico in izračune je za takrat pripravil poveljnik GPO HočeSlivnica Boštjan Frangež.

Več o tem si lahko preberete tukaj: Analiza Verige

Skip to content