»Požar v podjetju Henkel Maribor« – vaja enot 1. sektroja JGS Maribor

V mesecu oktobru se osredotočamo na eno izmed pomembnejših vidikov varnosti – požarno varnost. Naša varnost je odvisna od vsakega izmed nas, zato smo ponosni, da lahko sodelujemo s številnimi gasilskimi enotami, ki skrbijo za našo skupno varnost.

Področju varstva pred požarom ter zdravja pri delu v podjetju Henkel Maribor d.o.o. posvečamo res veliko pozornosti. Zavedamo se, da so zdravje, varno delo ter preventiva ne le osnovne vrednote, temveč pogoj za dobro delo. Redno skrbimo za posodobitve sistema za izboljšanje varstva pred  požari,  varno opremo ter delovno okolje, obveščanje in opozarjanje, vse v okvirih zagotavljanja varnega, stabilnega poslovanja v skladu z zakonodajo in sodobnimi standardi.

PIGD Henkel Slovenija je, v sodelovanju z  gasilskimi društvi 1. sektorja JGS Maribor in JZ Gasilsko brigado Maribor, izvedlo vajo evakuacije,  gašenja in reševanja. Vaja je potekala v četrtek, 26. oktobra 2023, ob 17:00. Skrb za zaposlene, podjetje in lokalno skupnost v podjetju Henkel Maribor d.o.o. tako izkazujemo tudi s takšnimi dogodki. Cilji vaje so bili seznaniti se z možnostmi nesreče v primeru  požara, preizkus aktivne požarne vaje, vodenje intervencije takšnega obsega, ogled in ocena stanja ter analiza celotne vaje in aktivnosti. 

V vaji je skupno sodelovalo 51  gasilcev z 11 gasilskimi vozili. Vajo je ob pomoči poveljnika sektorja 1 tovariša Antona Klemenčiča vodil poveljnik PIGD Henkel Slovenija Lovro Metikoš.  Vsem sodelujočim na vaji se zahvaljujemo za pripravljenost ter sodelovanje.

Foto: Aleš Majerič

Skip to content