Maks Lešnik – Srce in Duh Mariborskih gasilcev

Okroglo obletnico 80. let je 13.7.2023 praznoval Maks Lešnik. V Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Maribor – Studenci se je včlanil pri šestih letih. Gasilstvo pa mu je bilo položeno že v zibelko, saj se je rodil v gasilski družini. Maks Lešnik je zgled moža, ki je svoje življenje posvetil vzvišenemu poslanstvu gasilske organizacije. V PGD Maribor – Studenci je pričel svojo gasilsko kariero, a njegove ambicije so segale veliko višje. Maks je s svojim marljivim delom zgradil gasilsko kariero na vseh nivojih gasilske organizacije, ki je časti in hvale vredna.

Zgodovina PGD Maribor – Studenci nam pove, da so številni marljivi člani gradili to društvo, a Maks Lešnik je tisti, ki je naše ime ponesel preko občinskih mej na nivoju bivše in sedanje države, ter seveda tudi preko državnih mej. V društvo je s svojim znanjem in izkušnjami vedno prinašal napredne ideje, ki smo jih lahko uporabili za razvoj. Sodeloval je v številnih organih društva. Bil je predsednik društva v štirih mandatih, še zmeraj pa v društvu opravlja naloge namestnika predsednika društva. Številne organizacijske naloge pa Maksa nikoli niso ustavile, ko smo v operativni enoti dobili poziv na intervencije, ki se je redno udeleževal dokler mu je dopuščalo zdravje. Je ikona našega društva in kraja v katerem so prepoznali njegov doprinos skupnosti, ter mu podelili naziv častnega krajana.

V letu 2003 je bil izbran za predsednika Gasilske zveze Maribor. Z znanjem in izkušnjami je tudi na nivoju GZ Maribor vedno skrbel za napredek. Gasilsko zvezo je vodil strokovno in preudarno 10 let. Po zaključenem mandatu mu je bil podeljen naziv častnega predsednika Gasilske zveze Maribor.

Maks je bil predsednik regijskega sveta Mariborske gasilske regije med leti 2013 in 2018, še prej pa član od leta 2003.

Potencial Maksa Lešnika je bil prepoznan tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije za katero je opravljal številne naloge. Kar 24 let je bil njen podpoveljnik.  Med vidnejšimi je bilo sodelovanje pri vključevanju Gasilske zveze Slovenije v mednarodno gasilsko organizacijo CTIF ob osamosvojitvi Slovenije, ter sodelovanje z omenjeno organizacijo. Gasilsko tekmovalne discipline so bile področje na katerem se je veliko angažiral. Sodeloval je na številnih tekmovanjih doma in po svetu. Prisoten je bil tudi na nekaj gasilskih olimpijadah. V letih 2013 do 2018 je bil član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije.

Za delo v gasilski organizaciji je prejel številna gasilska, državna in mednarodna priznanja. Je prejemnik najvišjih državnih priznanj Kipca Civilne zaščite, Kipca Matevža Haceta, Častnega znaka svobode RS, Plakete Državnega sveta RS za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, Velikega srebrnega znaka Gasilske zveze Štajerske (Avstrija), Orden NKV kraljeviča Tomislava Karađorđevića I. stopnje – Vatrogasni savez Srbije 2019, Gasilska zvezda I. stopnje Vatrogasnog saveza Jugoslavije 1985. Je častni predsednik Gasilske zveze Maribor in Prostovoljnega gasilskega društva Maribor – Studenci.

Spoštovani Maks!

Ob praznovanju lepega življenjskega jubileja vam člani gasilske organizacije, želimo veliko zdravja in še mnogo aktivnih let v vašem drugem domu – gasilskem domu, ter veliko prijetnih dogodkov v gasilski organizaciji. S svojim delom ste namreč vzgled in vzor članom. Vaše življenjsko delo cenimo in spoštujemo.

Dušan Mikl

Gasilska zveza Maribor

Skip to content