Zaključek tečaja za operativnega gasilca

GZ Maribor, je v letu 2022 organizirala tečaj za operativnega gasilca po programu, ki je predpisan iz  strani GZ Slovenije. Program zajema 149 ur, od tega je 57 ur teoretičnih predavanj in 92 ur praktičnih vaj. Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje zahtevnih operativnih nalog, kot so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih in naravnih nesrečah, ter ob vseh vrstah reševanja kadar gre za življenje in premoženje. Teoretični del predavanj so bili primorani izvest na daljavo, preko spletne aplikacije Me – Team.  Za  praktične veščine pa so se  bodoči operativni gasilci urili na več različnih lokacijah ( GB Maribor,  poligon v Dogošah in Bohovi, reševanje iz vode pa se je izvajalo na reki Dravi. V GZ Maribor je sedaj že praksa, da vsako leto usposobimo dva razreda operativnih gasilcev, letos jih je bilo 60, ki so tudi vsi uspešno opravili tečaj.  Treba je  tudi poudariti, da od vsakega posameznika to usposabljanje zahteva veliko vloženega osebnega truda, porabo prostega časa, odrekanja svojim družinam.  Vse to pa za naloge, ki jih bodo opravljali prostovoljno  kadar jih bodo občani potrebovali.

V imenu predavateljske in inštruktorske  ekipe, bi pohvalil vse udeležence tečaja 2022.

Zapisal:  Šipek Matjaž pomočnik poveljnika za  izobraževanje

Skip to content