PETER ŠIPEK – DOBITNIK NAJVIŠJEGA GASILSKEGA PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE – KIPEC MATEVŽA HACETA

Tov. Peter Šipek višji gasilski častnik druge stopnje je član PGD Malečnik od leta 1962, polnih 59 let. Vodstvo društva je v tistem času sestavljalo prvo pionirsko desetino z namenom tekmovati na nivoju takratne GZ Maribor. Že takrat je malemu pionirju bilo zaupano mesto desetarja, pozneje še desetarja mladinske desetine, ki je zastopala naše društvo na tekmovanjih.

Po opravljenem izpitu za izprašanega gasilca v našem društvu je bil marljiv, dosleden in zavzet gasilec pri svojem delu. Po odsluženem vojaškem roku se je takoj aktivno vključil v delo v društvu in takoj postal član druge članske tekmovalne desetine in njen desetar. Pod njegovim vodenjem in željami po dobrih rezultatih se je njegova tekmovalna desetina uvrstila tudi na državno tekmovanje.

Življenjska pot ga je vodila k temu, da se je odločil postati poklicni gasilec pri poklicni brigadi v Mariboru. Tam je opravil šolo za poklicnega gasilca v Ljubljani in s tem pridobil čin gasilskega častnika. V našem društvu smo v tistem času imeli veliko članov za katere je bilo potrebno organizirati tečaj za izprašanega gasilca. S svojim znanjem in delovnimi izkušnjami je veliko pripomogel  pri izvedbi tečajev. Bil je dober predavatelj taktičnega znanja in praktičnega usposabljanja. V društvu smo pod njegovim vodstvom organizirali redna usposabljanja in praktične vaje z obstoječim orodjem in opremo. S svojim znanje je bil tudi  prisoten na tečajih ki so jih organizirali sektorji, GZ Maribor in širše, kot predavatelj taktike in praktičnih vaj. Sledil je svojemu poklicu in je zmeraj zahteval tudi  od svojih članov v društvu, da so dobro usposobljeni in da bodo s tem tudi na akcijah uspešni. Zaradi številnih poplav reke Drave je bil pobudnik za nabavo čolna z motorjem in da se je usposobila  ekipa za reševanja na vodi.

Njegova velika skrb v društvu je bil tudi podmladek in pod njegovim  vodstvom se je v društvu organiziral tečaj za izprašanega pionirja in mladinca. Tako jim je dajal veliko samozavesti in veselja, da so se počutili dobro z gasilskim znanjem. S tem je društvu pridobilo veliko mladih članov. Delo z mladimi ga je veselilo saj to dokazuje tudi s tem, da je bil kar šest krat vodja gasilskih taborov  in letovanj na morju, katere organizator je bila GZ Maribor. Zavzemal se je, da je orodje, vozila in zaščitna oprema sledila času razvoju gasilske tehnike in je morala biti tehnično brezhibna v vsakem danem trenutku. V njegovem mandatu predsednika je bilo nabavljeno novo vozilo za prevoz moštva, obnovljena je bila avto cisterna za prevoz vode in obnovljena je bila črpalka Rosenbauer. Zaradi njegovega nesebičnega zalaganja za razvoj in napredek v društvu na področju operative in preventive so mu bile posledično zaupane naloge  vodenja v društvu že od leta 1979. Najprej je prevzel nalogo podpoveljnika gasilske enote II. Kategorije 1979-1981, nato poveljnika gasilske enote III. Kategorije 1981-1986. Vodja voda je bil od leta 1986-1989. Leta 1989 je prevzel funkcijo predsednika društva in jo je opravljal do leta 2003. Nato je od leta 2003 pa do 2013 opravljal funkcijo podpredsednika. Član upravnega odbora v društvu je vse od leta 1979.Še danes mu je  v društvu zaupana naloga predsednika komisije za delo s starejšimi gasilci. Za svoja opravljena dela v društvu je v letu 2019 bil imenovan za častnega predsednika društva.

Zraven njegovih prizadevanj  za napredek društva je še zmeraj našel čas, da s svojo poklicno nadarjenostjo in prostovoljnim delom podpre delovne akcije pri obnovi društvenih prostorov in zunanjosti gasilskega doma. Tako je bil zmeraj med prvimi, ki je poprijel za delo z ostalimi gasilci na delovnih akcijah in se vedel kot gospodar za gasilski dom in vzdrževanje le tega.

Na nivoju GZ Maribor opravlja različne funkcije že od leta 1995 dalje:

  • Član predsedstva GZ od 1995-2003
  • Podpredsednik GZ od 2003-2013
  • Namestnik predsednika GZ od 2013 do danes
  • Predsednik komisije GZ-veterani od 2008 do danes

Na nivoju regije je predsednik komisije za veterane od leta 2008 do danes

  • Član komisije GZS – veterani od 2008 do danes

Tov. Peter Šipek je še danes zelo aktiven namestnik predsednika GZ Maribor. Ni ga občnega zbora društva v naši zvezi, skupščine sosednje GZ ali regijske aktivnosti, da tov. Peter ne bi bil prisoten. Kot predavatelj še vedno aktivno sodeluje pri izobraževanjih. Njegov »hobi« pa so seveda gasilski veterani. Pri vodenju komisij na nivoju GZ  in regije je že od leta 2008 in je leta 2018 prejel posebno plaketo Regijskega sveta Mariborske regije za 10 letno marljivo vodenje veteranov.

Njegov prispevek h gasilstvu je nedvomno vreden spoštovanja in je eden redkih, ki je skozi vsa leta dela v gasilstvu bil tako zagnan in požrtvovalen, zato si še kako zasluži to priznanje!

Dušan Mikl

GZ Maribor

Skip to content