ČESTITKE PREDSEDNIKU SLAVKU KRAMBERGERJU!

Iskreno čestitamo predsedniku GZ Maribor, tov. Slavku Krambergerju za prejetje Srebrnega znaka Civilne zaščite, ki ga podeljuje Civilna zaščita Republike Slovenije. Priznanje je bilo podeljeno za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju, na predlog Gasilske zveze Slovenije. Iskrene čestitke!

Skip to content