PREJEMNIKI ODLIKOVANJ IN KIPCA CZ IZ MARIBORA

10. marca 2020 je predsednik GZ Maribor tov. Slavko Kramberger povabil vse letošnje dobitnike priznanj in odlikovanj Civilne zaščite Republike Slovenije iz GZ Maribor in GB Maribor na Gasilsko brigado Maribor, da jim čestita za prejem odlikovanj in se jim zahvali za vso opravljeno delo v gasilstvu. Med letošnjimi prejemniki je tudi tov. Maks Lešnik, kot dobitnik najvišjega odlikovanja CZ Republike Slovenije »KIPEC CIVILNE ZAŠČITE«. Med dobitniki je med drugimi tudi namestnica predsednika GZS tov. Janja Kramer Stajnko.

Skip to content