20. marca je bila razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Izjemoma pa je dovoljeno kurjenje le ob določenih primerih.

Lastnike in upravljavce gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov obveščamo, da je ciljem razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene z 20. marcem 2020 (https://www.gov.si/novice/2020-03-20-razglas-velike-pozarne-ogrozenosti-naravnega-okolja/), uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar  (npr. kurjenje) zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju izjemoma dovoljeno tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

(Vir: Portal Gov.si)

Skip to content