USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO NA STREHI

V skladu s sklepom poveljstva smo uspešno zaključili prvo usposabljanje na temo varno delo na strehah, prekrivanje in izdelava presekov. Tečaja so se udeležili po dva gasilca iz društev 3. sektorja JGS Maribor (PGD Razvanje, PGD Radvanje in PGD Pekre) ter PGD Maribor Studenci in PGD Maribor Mesto. Tečaj je potekal na poligonu v Dogošah, kjer imamo na razpolago objekt za tovrstna usposabljanje. Na začetku so tečajniki spoznali bistvene zahteve s področja vrvne tehnike, osebno varovalno opremo, osnovne vozle ter osnovne manevre za izvajanje varnega dela na strehah. Skupaj smo pregledali vso razpoložljivo opremo, katero imamo po društvih in smo jo tudi uporabljali skozi celotno usposabljanje. Vaje so bile zastavljene zelo realistično, saj se poskušamo približat situacijam, ki se nam najpogosteje pojavljajo na terenu in so se pokazale, da nam povzročajo največ težav pri naših intervencijah (varovanje in napredovanje na strmih strehah, prekrivanje in sanacija ob neurjih, izdelava presekov z uporabo različnih rezalnih orodij…). Na koncu smo opravili zaključno vajo, kjer smo zajeli vse manevre, ki smo jih ponovili skozi celoten tečaj in prišli do zaključka, da so takšna usposabljanja zelo dobrodošla in potrebna, saj se število tovrstnih posredovanj zelo povečuje.

Zapisal Tadej Pišek

Skip to content