VAJI V PGO HOČE-SLIVNICA

V mesecu maju 2018 smo imeli kar dve aktivnosti v organizaciji občinskega gasilskega poveljstva Hoče-Slivnica. Na nenapovedani vaji smo prikazali notranji napad. Z nami je bil tudi poveljnik GZ Maribor tov. Samo Robič. Dan kasneje pa smo nadaljevali z vajo GNP (gašenje notranjih požarov). Vsa tri društva Bohova, Hoče in Hotinja vas so pod vodstvom treh inštruktorjev izvajali gašenje kletnega požara in požara kopalnice v pritličju. Dobro pripravljena in organizirana vaja.

Zapisal Boštjan Frangež, Poveljnik OGP

Skip to content