PREDAVANJE ZA ČLANICE GZ MARIBOR

V prvem delu sem posredovala zanimive vsebine in vtise, ki sva jih doživeli z Vlasto Ornik iz PGD Korena na posvetu članic GZS v Izoli 19. in 20.11.2016. Delavnice so bile raznolike, zanimive, poučne.

Drugi dan sta izstopali dve predstavitvi, ki sta v iztekajočem se letu zaznamovali obalnokraško regijo – prometna nesreča z meglo pri Razdrtem in požar Kraški rob.

Nato smo pregledali poročilo, kako in kje smo se članice vključevale v dejavnosti v letu 2016. Predstavila sem okviren plan dela za leto 2017, ki smo ga zapisale predsednice komisij za članice v PGD na zadnjem sestanku. Obnovile smo znanje o nošenju gasilske uniforme in delovne obleke ob izčrpnem predavanju tovarišice Marjetke Fras.

V drugem delu smo se seznanile s projektom iHELP – varnost na dlani. Idejni vodja Andraž Pogorevc je predstavil mobilno aplikacijo in uporabo le te. Predstavil je dogodek srčnega zastoja brata dvojčka, kar je bil povod in zamisel o izdelavi aplikacije. Poudarek je bil na času, kako pomemben je, ko se zgodi srčni zastoj ali druga nesreča. Ob TPO in uporabi AED mu je pomagal Rene Hajnžič – član PGD Kamnica. Članice so imele možnost svoje znanje obnoviti na lutki. Predstavitev je bila zelo zanimiva in doživeta.

Zapisala Darinka Kodrič – Darja

Predsednica komisije za članice na GZ Maribor

Skip to content