TEKMOVANJE GZ MARIBOR 2014

Letošnje tekmovanje GZ Maribor je potekalo 7. junija 2014 za pionirje, pionirke in mladince ter mladinke na parkirišču Ledne dvorane pri Dvorani Tabor v Mariboru in 8. junija 2014 za člane ter članice in starejše gasilce in gasilke na nogometnem stadionu Železničar v Mariboru. Datum, obeh tekmovanj, kakor tudi tekmovalne discipline in tekmovalni odbor so bile določene in imenovani na seji poveljstva v začetku tekočega leta. Poveljstvo GZ Maribor se je odločilo da se v tekočem letu izvedejo naslednje tekmovalne discipline in sicer za pionirje Vaja z vedrovko in Vaja razvrščanja za pionirje ter za mladince Mokra vaja s hidrantom za mladince in Vaja  razvrščanja za mladince. Določitev omenjenih vaj za mladince in mladinke se je hitro izkazala kot sporna, saj bodo v letošnjem letu natančneje v septembru potekale kvalifikacije za Mladinsko olimpiado 2015, da ni bilo potrebno spremeniti mladinskih disciplin smo se s komisijo za mladino posvetovali , pri čemer je bilo ugotovljeno da v GZ Maribor ni velikega števila ekip ki bi si želela kvalifikacij za olimpiado, tako smo pri teh disciplinah tudi ostali in izvedba izbirnega tekmovanja ni bila potrebna.

Pri članih smo se na poveljstvu odločili za Vajo z motorno brizgalno (CTIF) in Vajo razvrščanja z člane, pri starejših gasilcih pa za Vajo s hidrantom 7 tekmovalcev in Vajo raznoterosti 7 tekmovalcev. Opremo za izvedbo sobotnega tekmovanje je v celoti posodilo PGD Pekre, razen vozila cisterne, za Vajo s hidrantom, katero je zagotovilo PGD Dogoše.
Glede opreme za nedeljsko tekmovanje se je tako v tednu pred tekmovanjem sestala štiri članska komisija, ki je opremo pregledala, po obiskih društev smo se odločili da opremo za člansko diciplino posodijo PGD Maribor – Pobrežje, PGD Pekre in PGD Razvanje, za discipline starejših gasilcev pa je bila oprema zagotovljena s strani PGD Maribor – Pobrežje in PGD Pekre. Posojena oprema omenjenih društev je bila med sabo primerljiva in je omogočala vsem ekipam enake pogoje za izvedbo tekmovalnih disciplin. Tekmovanje je oba dneva potekalo brez zapletov, tako smo v soboto imeli prijavljenih 20 pionirskih ekip in 15 mladinskih ekip, v nedeljo pa smo imeli opravka s 16 ekipami starejših gasilcev in gasilk ter 52 ekip članov in članic.

Sobotno tekmovanje pionirjev in mladine smo tako izvedli izključno s sodniki GZ Maribor, medtem ko so nam v nedeljo pomagali 3 kolegi sodniki iz GZ Ruše. Za redarsko službo so oba dneva poskrbeli člani PGD Radvanje, v nedeljo pa so nam pri izvedbi tekmovanja pomagali še člani PGD Maribor – Studenci. Oba dneva je tekmovanje nadzoroval poveljnik Mariborske regije, tovariš Samo Steblovnik.
Ob zaključku tega članka bi se zahvalil vsem društvom ki so nam pomagali izvesti to dvodnevno tekmovanje, prav tako bi se zahvalil GZ Ruše, PGD Ruše in PGD Bistrica ob Dravi za posojene tepihe, ter poveljniku GZ Maribor Samu Robiču in predsedniku GZ Maribor Slavku Krambergerju za zaupanje organizacije za izvedbo tega tekmovanja in tovarišu Maksu Lešniku za pomoč pri organizaciji tekmovalnih površin. Posebna zahvala velja tudi vsem sodnikom GZ Maribor, kateri so svoje delo opravili vzorno.

Pomočnik poveljnika za tekmovanja: Boris Horvat, VGČ

Skip to content