GASILSKA VAJA IN VAJA EVAKUACIJE NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Sredi junija, 11.6.2014, smo v okviru OGP Hoče-Slivnica izvedli gasilsko vajo in vajo evakuacije na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli. Sodelovala so vsa tri društva: PGD Bohova, Hoče in Hotinja vas. Poudarek je bil na polaganju C tlačnih cevovodov po stopniščih s ”kasetami”. Hkrati smo ugotovljali usposobljenost zaposlenih za izvedbo evakuacije. Študenti so dokaj hitro izpraznili nadstropje, je pa bila napaka na požarni centrali, kjer ni delovalo ročno aktiviranje. Zunanja hidranta imata vodo, vendar je eden skrit v grmovju.

Poveljnik OGP Hoče – Slivnica: Boštjan Frangež, VGČ