TEČAJ ZA SPECIALNOST MENTOR MLADINE

Tečaj za specialnost mentor mladine je potekal v mesecu marcu v prostorih RS za zaščito in reševanje v Pekrah. Na tečaj je bilo prijavljenih 40 tečajnikov iz celotne Mariborske regije, od tega je bilo 25 tečajnikov iz mariborske zveze. Vsi tečajniki so uspešno končali tečaj ter si s tem pridobili veliko novega znanja, ki ga bodo prenesli naprej na našo mladino.